Noriu matyti šį puslapį pirmą
www.danskebank.lt - Paslaugų įkainiai
Verslui Kasdienės paslaugos Paslaugų įkainiai
Paslaugų įkainiai
Sąskaitų atidarymas ir tvarkymas
Banko sąskaitos atidarymo mokesčiai
Metų palūkanų norma už banko sąskaitos likutį Danske Bank A/S Lietuvos filiale
Sąskaitų tvarkymas
Maksimalus mokestis už lėšų likutį sąskaitoje*
Verslo planai
Verslo planas MINI PLIUS PRO
Kaina EUR per mėnesį 5,00 Eur 8,00 Eur 15,00 Eur
Nemokamų pavedimų eurais skaičius* 10 20 50
Banko sąskaitos tvarkymas nemokamai nemokamai nemokamai
„MasterCard Business“ kortelės išdavimas ir atnaujinimas nemokamai nemokamai nemokamai
Slaptažodžių generatoriaus išdavimas nemokamai nemokamai nemokamai
Mokėjimai eurais banko viduje nemokamai nemokamai nemokamai
* į nemokamų pavedimų skaičių eurais patenka: paprastas pervedimas eurais į kitą LR registruotą banką; paprastas mokėjimo nurodymas eurais į ES šalis bei Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją ir Šveicariją; paprastas SEPA mokėjimo nurodymas eurais; mokėjimai pagal darbo užmokesčio sąskaitos sutartį į įmonės darbuotojo sąskaitą kituose bankuose.
Atliekant operacijas iš mokėjmo kortelės sąskaitos Plano verslui sąlygos negalioja. Šiems mokėjimams taikomi standartiniai, viešai skelbiami, paslaugos ar operacijos atlikimo metu galiojantys banko paslaugų ir operacijų įkainiai. 
Verslo plano sutartį galite užsisakyti, keisti jo sąlygas arba nutraukti „Danske eBanke". Mokestis už verslo planą nurašomas mėnesio pradžioje. Viršijus nemokamą paslaugų limitą, pradedamas taikyti standartinis mokestis. Standartinis įkainis už viršytas operacijas nurašomas mėnesio paskutinę dieną. Norėdami gauti slaptažodžių generatorių ir kortelę, apie tai informuokite savo vadybininką. 
Taupymo sąskaita

Taupymo sąskaitoje atliekamoms operacijoms taikomi standartiniai, viešai skelbiami, paslaugos atlikimo metu galiojantys Banko paslaugų įkainiai. 
 
Galioja nuo 2016.08.01
Paslauga
Įkainis
Mėnesinis taupymo sąskaitos aptarnavimo mokestis nemokamai
Metų palūkanų norma už taupymo sąskaitos likutį*
Nuo 20 000 USD 1 mėn. USD Libor (mėnesio vidutinė tarpbankinė palūkanų norma JAV doleriais)
Premijos norma**
  3 mėn. 6 mėn.
Minimalus likutis skaičiuoti premijai
USD 0.10 % 0.00 % 20 000
 
* Metų palūkanų normos už taupymo sąskaitos likutį pakeitimai esamoms taupymo sąskaitos sutartims įsigalioja prasidėjus artimiausiam naujam premijos periodui. 
Galiojančioms sutartims sudarytoms EUR valiuta taikoma 0 proc. metinė palūkanų norma.
** Premijos norma – metinių palūkanų norma, pagal kurią Bankas skaičiuoja ir moka klientui premiją – papildomas palūkanas už taupymo sąskaitoje premijos periodo metu laikytas lėšas. Premijos periodas – trijų / šešerių mėnesių trukmės terminas, už kurį skaičiuojama Premija. Pasibaigus pirmajam premijos periodui prasideda antrasis premijos periodas ir t.t.
Premija už kiekvieną premijos periodo dieną skaičiuojama nuo mažiausio per tą premijos periodą taupymo sąskaitoje buvusio lėšų likučio, nustatyto po paskutinės tą dieną atliktos operacijos taupymo sąskaitoje, jeigu šis likutis nėra mažesnis nei taupymo sąskaitos įkainiuose nurodytas minimalus taupymo sąskaitos likutis, už kurį skaičiuojama Premija.
Jeigu taupymo sąskaitoje esančių lėšų likutis, nustatytas po paskutinės tą dieną atliktos operacijos taupymo sąskaitoje, bent vieną Premijos periodo dieną buvo mažesnis nei taupymo sąskaitos įkainiuose nurodytas minimalus taupymo sąskaitos likutis, už kurį skaičiuojama Premija, Bankas Premijos už tą Premijos periodą klientui nemoka.
Galiojančioms sutartims sudarytoms EUR valiuta taikoma 0 proc. premijos norma.
 
Indėliai
Palūkanos, mokamos terminui pasibaigus
Palūkanos, mokamos kiekvieną mėnesį
Papildoma metinių palūkanų norma už automatiškai pratęsiamą terminuotąjį indėlį
Mokėjimai
Vietiniai mokėjimo nurodymai
Tarptautiniai mokėjimai*
Nuolatiniai mokėjimai
Kitos paslaugos susijusios su mokėjimais
E. sąskaitos gavimas ir apmokėjimas
E. sąskaitos pateikimas
Paslauga „Verslo grupės“
Lėšų įskaitymo į sąskaitas administravimas
  Mokestis eurais
Banko viduje mokėjimo administravimas nemokamai
ES mokėjimo administravimas nemokamai
Danske Bank grupės mokėjimo tarp savo sąskaitų administravimas nemokamai
Tarptautinio mokėjimo nurodymo Europos ekonominės erdvės šalių valiutomis mokėjimų administravimas 8,00 €
Tarptautinio mokėjimo nurodymo kitomis valiutomis  mokėjimų administravimas 10,00 €
Tarptautinio mokėjimo įskaitymo iš užsienio bankų administravimas (jei mokesčius moka mokėtojas (Banko klientui mokestis netaikomas)) 23,17 €
Tarptautinio mokėjimo eurais iš ES šalių įskaitymo  administravimas, kai nekorektiškas gavėjo IBAN (Banko klientui mokestis netaikomas, mokestis taikomas lėšų siuntėjui)  7,00 € (papildomas mokestis prie banko nustatyto įskaitymo iš užsienio bankų administravimo įkainio)
Lėšų įskaitymo į mokėjimo kortelių sąskaitas pagal pateiktą tarptautinį mokėjimo nurodymą administravimas (užsienio valiuta gautos lėšos konvertuojamos į eurus ir įskaitomos į mokėjimo kortelės sąskaitą) 2,90 € (papildomas mokestis prie banko nustatyto užsienio valiutos įskaitymo iš užsienio bankų administravimo įkainio)
Mokėjimo kortelės
MasterCard Business
MasterCard Corporate Classic
MasterCard Corporate Gold
MasterCard Corporate Platinum
Grynųjų pinigų operacijos
  Mokestis eurais
Grynųjų pinigų įnešimas į savo sąskaitą:*
Banknotų  0,15 % nuo sumos (ne mažiau kaip 2.50 €)
Centų ir euro monetų kai suma viršija 2.90 EUR  4,5% nuo visos sumos (ne mažiau nei 2.50 €)
Nurodymas pervesti lėšas, įmokėjus grynuosius pinigus:
Į kito kliento sąskaitą „Danske Bank“ 2,50 €
Į terminuotojo indėlio sąskaitą   nemokamai
Grynųjų pinigų išmokėjimas:
Iš sąskaitos 
0,8% nuo sumos, ne mažiau kaip 2.50 €
Sąskaitos likutis eurais, kurio vertė neviršija 2.50 €, išmokamas nemokamai.
Sąskaitos likutis užsienio valiuta, kurio vertė yra mažesnė negu mažiausios vertės  tos užsienio valiutos banknoto nominalas:
- konvertuotas į eurus išmokamas nemokamai;
- užsienio valiuta išmokamas nemokamai, jeigu klientas jį papildo iki sumos, atitinkančios mažiausios vertės tos užsienio valiutos banknoto nominalą 
Terminuotojo indėlio išmokėjimas:
-  Kai lėšos buvo įneštos į sąskaitą indėlio valiuta grynaisiais pinigais indėlio sandorio sudarymo dieną ir indėlis buvo išlaikytas visą sutartyje nurodytą terminą Nemokamai
-  Kitais atvejais  0,8% nuo sumos, ne mažiau kaip 2.50 €
Grynųjų pinigų užsakymas:
Jeigu paimama pinigų suma viršija 14481 EUR arba ekvivalentas užsienio valiuta:
- pinigus reikia užsakyti prieš 1 darbo dieną iki 14.00 val.;
- pageidaujant pinigus paimti be išankstinio užsakymo tą pačią Banko darbo dieną
 
nemokamai
0,8% nuo sumos
Grynųjų pinigų išankstinio užsakymo anuliavimas  0,1% nuo sumos (ne daugiau 300,00 €)
Inkasuotų grynųjų pinigų įskaitymo į sąskaitą administravimas 0,6% nuo operacijos sumos (ne mažiau 3 € už operaciją)
Paraiškos pateikimas pristatyti grynuosius pinigus  4.50 € už paraišką 
Grynųjų pinigų nominalų keitimas į kitus nominalus:
Centų ir euro monetų keitimas į banknotus   4,5% nuo visos sumos, kai suma viršija 1.45 €
Banknotų ir euro monetų keitimas į monetas (euro ir centų)  4,5% nuo visos sumos, kai suma viršija 5.79 €
Banknotų keitimas į kitų nominalų banknotus  1,0% nuo sumos, ne mažiau 0,14 €
Mokestis už valiutos pirkimo/pardavimo operaciją  1.50 €
Banknotų tikrinimas, neatliekant kitų banko operacijų 0,03 € už kiekvieną banknotą
Banknotų perskaičiavimas, neatliekant kitų banko operacijų 0.03 € už kiekvieną banknotą
* Mokestis netaikomas jeigu atliekant operaciją pateikiamas ir mokėjimo nurodymas, lygus arba ne mažesnis įneštų grynųjų pinigų sumai. Tuo atveju kai mokėjimo nurodymo suma mažesnė už įneštų grynųjų pinigų sumą, mokestis bus taikomas tik tai sumai, kuriai nėra pateiktas mokėjimo nurodymas.
Nuo 2017 m. gruodžio 1 d. bankas priims ir atliks operacijas tik su išrūšiuotomis pagal vertę monetomis bei centais. Neišrūšiuotos monetos ir centai bus nepriimami.
** Grynaisiais pinigais galima įnešti tik  į VMI, Sodros ir LR Muitinės sąskaitas.
Danske eBankas
  Mokestis eurais
Prisijungimas nemokamai
Aptarnavimas nemokamai
Slaptažodžių generatoriaus išdavimas (banko padalinyje) 10,14 €
Slaptažodžių generatoriaus atblokavimas 2,00 €
Danske mBankas
  Mokestis eurais
Prisijungimas nemokamai
Aptarnavimas/Atnaujinimas nemokamai
Danske SMS bankas
  Mokestis eurais
Prisijungimo mokestis nemokamai
Aptarnavimo mokestis nemokamai
Už kiekvieną atsakymo žinutę 0,09 €
Čekiai
  Mokestis eurais
Čekių inkasavimas (šis įkainis taikomas ir neapmokėto čekio grąžinimo atveju) 1% nuo sumos (ne mažiau 4.34 €, ne daugiau 86.89 €) +užsienio bankų mokesčiai, jeigu tokie yra 
Pensijų ir alimentų čekių inkasavimas Nemokamai
Lizingas
Sutarties dokumentų parengimo mokestis
Sutarties sąlygų keitimo mokestis
Mokesčiai už įgaliojimus, pažymas ir kitus dokumentus
Mokesčiai už kliento skolų sureguliavimo dokumentus
Mokesčiai už banko garantijas
  Mokestis eurais
Garantijos suteikimas pagal susitarimą (0,5% nuo sumos ne mažiau 100.00 €)*
Pasiūlymo garantijos suteikimas
Pagal susitarimą (0,5% nuo sumos ne mažiau 50.00 €)*
Kliento pateiktos garantijos teksto rengimas ir derinimas; paklausimo ar informacijos apie garantijas parengimas kliento prašymu 30.00 €
Garantijos sąlygų pakeitimas 30.00 €
Mokėjimas pagal garantiją (laidavimą) 0,1% nuo sumos (ne mažiau 150.00 €)
Pranešimas apie gautą garantiją (laidavimą) ar jos (jo) sąlygų pakeitimą 45.00 €
Reikalavimo mokėti pagal garantiją (laidavimą) perdavimas 58.00 €
Dokumentų išsiuntimo mokestis Lietuvoje 20.00€; Užsienyje 55.00€
*Jeigu garantija suteikiama nerezervuojant lėšų, papildomai už garantijos galiojimo laikotarpį imamos palūkanos pagal susitarimą
Dokumentiniai atsiskaitymai
Importo akredityvas
Eksporto akredityvas
Dokumentinis inkaso
Vekseliai
  Mokestis eurais
Vekselio inkasavimas 0,15% nuo sumos (ne mažiau 28.96 €, ne daugiau 217.22 €)
Vekselio diskontavimas pagal susitarimą
Vekselio laidavimas (avalis) pagal susitarimą
Protestavimas 72.41 € + notaro mokesčiai
Faktoringas
  Mokestis eurais
Sutarties dokumentų paruošimo mokestis Iki 1% nuo  faktoringo limito (ne mažiau 86.89 €) plius PVM
Finansavimo mokestis pagal susitarimą
Sąskaitos-faktūros priėmimo mokestis iki 2.5% nuo sąskaitos-faktūros sumos (ne mažiau 2.90 €) plius PVM
Sutarties sąlygų pakeitimas Iki 1% nuo  faktoringo limito, ne mažiau 86.89 € plius PVM
Verslo kortelių kredito limitai
Atstatomasis kredito limitas
Nuolatinis kredito limitas
Investicinių paslaugų įkainiai
Nuosavybės vertybinių popierių pirkimas/pardavimas
Obligacijų pirkimas/pardavimas
Investicinių fondų pirkimas/pardavimas/keitimas
Vertybinių popierių sąskaitos tvarkymas
Kitos paslaugos
Danske LiveGate
Universalioji sąsaja su „Danske Bank“
Paslaugos įdiegimo mokestis 144,81 €
Paslaugos mėnesinis aptarnavimo mokestis  34,75 €
Sutarties pakeitimo mokestis 28,96 €
Išrašo siuntimo mokestis nemokamai
Kitos paslaugos
Paslauga „Cash Pool"
Danske Bank sąskaitų valdymas iš kitų bankų
Atsiskaitymo sistema „Danske Click"
Kito banko sąskaitos valdymas Danske eBanke
Kitų bankų automatinis sąskaitų valdymas
Autorizacijos paslauga
Kitos paslaugos (galioja ir UAB Danske Lizingo klientams)
Turite klausimų?
Skambinkite 1636