Noriu matyti šį puslapį pirmą
www.danskebank.lt - Tarptautiniai mokėjimo nurodymai
Verslui Kasdienės paslaugos Banko sąskaita ir mokėjimai Tarptautiniai mokėjimo nurodymai
Tarptautiniai mokėjimo nurodymai
Galite atlikti mokėjimus kitomis valiutomis į ES ir EEE šalis arba eurais į kitų šalių bankus.
Visos valiutos: tarptautinio mokėjimo nurodymo pildymas
Pildant tarptautinį mokėjimo nurodymą, būtina nurodyti:
1. Vykdymo prioritetą.
2. Gavėjo banko SWIFT BIC kodą
3. Gavėjo sąskaitos numerį bei gavėjo pavadinimą
4. Mokėjimo paskirtį
5. Kas apmoka mokesčius už tarptautinio mokėjimo nurodymo vykdymą
Gavėjo banko korespondentinio banko nurodyti nebūtina
RUB: reikalinga papildoma informacija
Pildant mokėjimo nurodymą, būtina nurodyti:
1. Gavėjo banko duomenis
2. Gavėjo duomenis
3. Mokėjimo paskirtį
BYN į Baltarusiją: reikalinga papildoma informacija
Pildant mokėjimo nurodymą, būtina nurodyti:
1. Gavėjo banko duomenis
2. Gavėjo duomenis
Tarptautinių mokėjimo nurodymų priėmimo ir vykdymo terminai
Paprastas tarptautinis mokėjimo nurodymas:
Skubus tarptautinis mokėjimo nurodymas:
Labai skubus tarptautinis mokėjimo nurodymas EUR arba USD:
Labai skubus tarptautinis mokėjimo nurodymas DKK, NOK, SEK, PLN:
Tarptautinis mokėjimo nurodymas „Danske Bank A/S“ grupės bankuose:
Rekvizitai norint gauti lėšas
  1. Vardas, pavardė, adresas;
  2. „Danske Bank“ sąskaitos numeris;
  3. Pilnas „Danske Bank“ pavadinimas ir SWIFT kodas: „Danske Bank A/S“ Lithuania branch, Vilnius, SWIFT SMPOLT22;
  4. Banko korespondento atliekant mokėjimą atitinkama užsienio valiuta pavadinimas ir SWIFT kodas (nebūtina).
 
Mokėjimo nurodymų atšaukimas ir patikslinimas
Mokėjimo atšaukimas
Mokėjimo tikslinimas
Pagrindiniai bankai korespondentai
Valiuta Bankas korespondentas SWIFT
AED, AUD, BAM, BGN, CAD, CHF,
CZK, HKD,HRK, HUF, ISK, JPY, RON,
RSD,SGD, THB, TND, TRY, ZAR
Danske Bank A/S, Copenhagen DABADKKK
BYN Priorbank, Minsk PJCBBY2X
DKK Danske Bank A/S, Copenhagen DABADKKK
EUR Danske Bank A/S, Copenhagen
Deutsche Bank AG, Frankfurt
DABADKKK
DEUTDEFF
GBP Danske Bank A/S, Copenhagen DABADKKK
NOK Fokus bank, Trondheim Norway DABANO22
PLN Danske Bank A/S S.A. odzial w Polsce DABAPLPW
RUB AO UNICREDIT BANK, Moscow
BIK 044525545, INN 7710030411
K/S 30101810300000000545
„Danske Bank“ kor. sąsk. Nr. 30111810200013223910
IMBKRUMM
SEK Danske Bank A/S Sverige filial DABASESX
USD DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS BKTRUS33
 
Įkainiai
Mokėjimo nurodymo suma nurašoma nuo kliento sąskaitos mokėjimo nurodymo pateikimo Bankui dieną. Elektroniniais kanalais Banko padalinyje
Mokestis eurais Mokestis eurais
Paprastas tarptautinis mokėjimo nurodymas išsiunčiamas per dvi Banko darbo dienas (išskyrus mokėjimo nurodymus eurais į ES šalis bei Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją  ir Šveicariją bei mokėjimus SEK ir RON valiutomis). nemokamai (BEN), 14.48 €  (SHA), 23.17 €  (OUR) nemokamai (BEN),17.38 €  (SHA), 26.07 € (OUR)
Paprastas tarptautinis mokėjimo nurodymas išsiunčiamas per dvi Banko darbo dienas SEK ir RON valiutomis. nemokamai (BEN), 11.58 €  (SHA OUR)  nemokamai (BEN), 14.48 €  (SHA OUR) 
Skubus tarptautinis mokėjimo nurodymas
- jeigu mokėjimo nurodymas pateikiamas EUR arba USD (išskyrus mokėjimo nurodymus eurais į ES šalis bei Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją  ir Šveicariją) Banko darbo dieną iki 16.00 val., mokėjimo nurodymas išsiunčiamas per vieną Banko darbo dieną;
- jeigu mokėjimo nurodymas pateikiamas EUR arba USD (išskyrus mokėjimo nurodymus eurais į ES šalis bei Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją  ir Šveicariją) Banko darbo dieną po 16.00 val. arba Banko nedarbo dieną, mokėjimo nurodymas išsiunčiamas per dvi Banko darbo dienas;
- jeigu mokėjimo nurodymas pateikiamas kita valiuta Banko darbo dieną iki 12.00 val., mokėjimo nurodymas išsiunčiamas per vieną Banko darbo dieną;
- jeigu mokėjimo nurodymas pateikiamas kita valiuta Banko darbo dieną po 12.00 val. arba Banko nedarbo dieną, mokėjimo nurodymas išsiunčiamas per dvi Banko darbo dienas
nemokamai (BEN), 28.96 € (SHA), 34.75 €  (OUR) nemokamai (BEN), 31.86 € (SHA), 40.55 € (OUR)
Labai skubus tarptautinis mokėjimo nurodymas EUR arba USD
- jeigu mokėjimo nurodymas pateikiamas Banko darbo dieną iki 15.00 val., mokėjimo nurodymas išsiunčiamas tą pačią dieną;
- jeigu mokėjimo nurodymas pateikiamas Banko darbo dieną po 15.00 val. arba Banko nedarbo dieną, mokėjimo nurodymas laikomas priimtu sekančią Banko darbo dieną ir išsiunčiamas tą pačią dieną;
 
Labai skubus tarptautinis mokėjimo nurodymas DKK, NOK, SEK, PLN
- jeigu mokėjimo nurodymas pateikiamas Banko darbo dieną iki 12.00 val., mokėjimo nurodymas išsiunčiamas tą pačią dieną;
- jeigu mokėjimo nurodymas pateikiamas Banko darbo dieną po 12.00 val. arba Banko nedarbo dieną, mokėjimo nurodymas laikomas priimtu sekančią Banko darbo dieną ir išsiunčiamas tą pačią dieną;
nemokamai (BEN), 72.41 €  (SHA), 86.89 €  (OUR) nemokamai (BEN), 75.30 € (SHA), 86.89 € (OUR)
Nuolatiniai  tarptautiniai mokėjimo nurodymai
- galioja paprastų, skubių ir labai skubių tarptautinių mokėjimo nurodymų bei mokėjimo nurodymų Danske Bank A/S grupės bankuose priėmimo ir išsiuntimo terminai  
Pagal tarptautinių mokėjimo nurodymų įkainius Pagal tarptautinių mokėjimo nurodymų įkainius
Tarptautiniai mokėjimo nurodymai į Danske Bank A/S grupės bankus
Mokėjimo nurodymas paslaugos „Grupė“2 klientams
- klientas privalo pateikti Bankui rašytinį prašymą naudotis šia paslauga
nemokamai nemokamai
Mokėjimo nurodymas į kito kliento sąskaitą Danske Bank A/S grupės bankuose, išskyrus eurais ES šalyse bei Norvegijoje
nemokamai (BEN), 11.58 €  (SHA), 23.17 €  (OUR) nemokamai (BEN), 14.48 € (SHA), 26.07 € (OUR)
Mokėjimo nurodymas eurais į kito kliento sąskaitą Danske Bank A/S grupės bankuose ES šalyse bei Norvegijoje 0,41 € 2,50 €
Tarptautinių mokėjimo nurodymų į Danske Bank A/S grupės bankus priėmimo ir įvykdymo terminai:
 - jeigu mokėjimo nurodymas pateikiamas EUR USD, GBP, DKK, NOK, PLN, SEK Banko darbo dieną iki 16.00 val., mokėjimo nurodymas išsiunčiamas tą pačią dieną;
 - jeigu mokėjimo nurodymas pateikiamas EUR USD, GBP, DKK, NOK, PLN, SEK Banko darbo dieną po 16.00 val. arba Banko nedarbo dieną, mokėjimo nurodymas išsiunčiamas artimiausią Banko darbo dieną;
- jeigu mokėjimo nurodymas pateikiamas kita valiuta Banko darbo dieną iki 12.00 val., mokėjimo nurodymas išsiunčiamas per vieną Banko darbo dieną;
- jeigu mokėjimo nurodymas pateikiamas kita valiuta Banko darbo dieną po 12.00 val. arba Banko nedarbo dieną, mokėjimo nurodymas išsiunčiamas per dvi Banko darbo dienas
   
Kitos paslaugos
Tarptautinio mokėjimo nurodymo tikslinimas ir anuliavimas, jeigu pinigai ir/arba pranešimas gavėjo bankui apie pinigų pervedimą neišsiųstas iš Banko 8.69 €  
Tarptautinio mokėjimo nurodymo  tikslinimas ir anuliavimas,  jeigu pinigai ir/arba pranešimas gavėjo bankui apie pinigų pervedimą išsiųstas iš Banko (kai užsienio banko mokesčiai viršija Banko nustatytą mokestį, susidariusį skirtumą apmoka klientas) 43.44 €  
Banko patvirtinimas apie įvykdytus tarptautinius mokėjimo nurodymus 5.79 €  (už patvirtinimą)  
Išsiųsto tarptautinio mokėjimo nurodymo SWIFT kopijos išdavimas 17.38 €  (už kopiją)  
Tarptautinio mokėjimo nurodymo rankinis apdorojimas (Mokestis imamas papildomai jeigu mokėjimo nurodyme nėra nurodytas SWIFT BIC kodas ir IBAN sąskaita (IBAN sąskaita reikalaujama tik ES šalyse). Mokestis netaikomas mokėjimo nurodymams RUB ir BYN valiutoms) 8.69 €  
 
*BEN pervedimas reiškia, kad gavėjas sumoka visus mokesčius, t.y. Banko ir užsienio bankų mokesčius, kurie yra nurašomi nuo pervedamos sumos, todėl gavėjas gauna ne visą sumą. Ši opcija negalima vykdant mokėjimo nurodymus į ES šalis bei Islandiją, Lichtenšeiną, Norvegiją ir Šveicariją šių valstybių valiutomis. SHA pervedimas reiškia, kad siuntėjas sumoka banko mokesčius už tarptautinį mokėjimo nurodymą, o užsienio bankų mokesčius sumoka gavėjas. OUR pervedimas reiškia, kad siuntėjas sumoka visus už tarptautinį mokėjimo nurodymą imamus mokesčius, t.y. banko ir užsienio bankų mokesčius. Šiuo atveju gavėjas gauna visą mokėjimo nurodymo sumą (kitų bankų mokesčiai gali būti nurašomi nuo siunčiamos sumos, jei mokėjimo nurodymas atliekamas JAV doleriais). Bankas pasilieka sau teisę papildomai apmokestinti Jus už OUR mokėjimo nurodymą. Ši opcija negalima vykdant mokėjimo nurodymus į ES šalis bei Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją ir Šveicariją šių valstybių valiutomis.
**Mėn. skaičius– tai papildomas terminas lėšų panaudojimui, kurio metu klientas galės panaudoti kredito lėšas pagal kredito sutartį.Nepanaudotos paskolos suma imama tai dienai, kai yra atliekamas panaudojimo termino pratęsimo veiksmas ir vertinama visa pagalkredito sutartį nepanaudota suma.Mokestis taikomas nepriklausomai nuo to ar buvo atliktas kreditavimo sutarties pakeitimas. Jei dėl šio mokesčio atliekamas kreditavimo sutarties pakeitimas, tai kreditavimo sutarties pakeitimo mokestis netaikomas, taikomas tik lėšų panaudojimo laikotarpio pratęsimo mokestis
***Paslauga „Grupė“ gali naudotis klientai, siunčiantys mokėjimus į savo sąskaitą Danske Bank A/S grupės bankuose ir/arba gaunantys mokėjimus iš savo sąskaitos Danske Bank A/S grupės bankuose. Norėdamas užsisakyti paslaugą klientas privalo pateikti raštišką prašymą Bankui.
Mokėjimo nurodymo suma nurašoma nuo kliento sąskaitos mokėjimo nurodymo pateikimo Bankui dieną.  
Turite klausimų?
Skambinkite 1636