Noriu matyti šį puslapį pirmą
www.danskebank.lt - Nuolatinis kredito limitas kortelės sąskaitoje
Verslui Finansavimas Verslo kreditai Kredito limitas kortelės sąskaitoje Nuolatinis kredito limitas kortelės sąskaitoje
Nuolatinis kredito limitas kortelės sąskaitoje
Prireikus turėsite lėšų atsiskaityti už prekes ar paslaugas tiesiog kortele, o panaudotą kredito sumą grąžinsite iki kredito grąžinimo termino pabaigos.
Pagrindinės sąlygos
 • Kredito suma: iki 15 000 eurų
 • Valiuta: eurai
 • Palūkanų norma: fiksuotoji
 • Kredito terminas: iki 1 metų
 • Naudojimosi kreditu periodas: iki kredito termino pabaigos turi būti grąžinta visa panaudota kredito suma
 • Kredito grąžinimo užtikrinimas: teikiamas be turto įkeitimo
 • Su kredito limitu susieta kortelė:MasterCard Business
Dokumentai kreditui gauti
 • Kreditavimo paraiška;
 • Paskutinių dvejų metų finansinės atskaitomybės dokumentai (balansų, pelno (nuostolių) ir pinigų srautų ataskaitos);
 • Einamųjų metų balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos už paskutinį praėjusį ketvirtį;
 • Reikalingų papildomų dokumentų sąrašą pateiks Jūsų vadybininkas, atsižvelgiant į Jūsų įmonės veiklos pobūdį.
Įkainiai
  Mokestis eurais
Mokestis už kredito limito suteikimą/pratęsimą 0.5 % (min 86.89 €) 
Mokestis už kredito limito pakeitimą (padidinimą/sumažinimą) 0.5 % (min 86.89 €)
Palūkanų norma už panaudotą kredito limitą 18%
Mokestis už  lėšų pervedimą iš kortelės sąskaitos Banko paslaugų ir operacijų kainyne numatytas mokestis už pervedimą iš sąskaitos  + 1% nuo pervedamos kredito limito sumos
Įsipareigojimų nevykdymo palūkanos 30%
Turite klausimų?
Skambinkite 1636