Noriu matyti šį puslapį pirmą
www.danskebank.lt - Atstatomasis kredito limitas kortelės sąskaitoje
Verslui Finansavimas Verslo kreditai Kredito limitas kortelės sąskaitoje Atstatomasis kredito limitas kortelės sąskaitoje
Atstatomasis kredito limitas kortelės sąskaitoje
Prireikus turėsite lėšų atsiskaityti už prekes ar paslaugas tiesiog kortele ir iki 45 dienų nemokėsite palūkanų.
Pagrindinės sąlygos
 • Kredito suma: iki 15 000 eurų
 • Valiuta: eurai;
 • Palūkanų norma: fiksuotoji (0%)
 • Kredito terminas: iki 1 metų
 • Naudojimosi kreditu periodas: iki 45 dienų (paskutinei mėnesio dienai panaudota kredito dalis padengiama iki kito mėnesio 15-tos dienos). Iki kredito termino pabaigos turi būti grąžinta visa panaudota kredito suma.
 • Kredito grąžinimo užtikrinimas: teikiamas be turto įkeitimo
 • Su kredito limitu susieta kortelė (pasirinktinai):  „MasterCard Corporate CLASSIC”, „MasterCard Corporate GOLD” arba „MasterCard Corporate PLATINUM”.
 
Dokumentai kreditui gauti
 • Kreditavimo paraiška;
 • Paskutinių dvejų metų finansinės atskaitomybės dokumentai (balansų, pelno (nuostolių) ir pinigų srautų ataskaitos);
 • Einamųjų metų balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos už paskutinį praėjusį ketvirtį;
 • Reikalingų papildomų dokumentų sąrašą pateiks Jūsų vadybininkas, atsižvelgiant į Jūsų įmonės veiklos pobūdį.
Įkainiai
  Mokestis eurais
Sutarties dokumentų paruošimo mokestis Ne mažiau 14.48 €
Kredito limito sąlygų pakeitimas ne mažiau 28.96 €
Kredito limito aptarnavimo mokestis (metinis) 2 – 3% nuo suteiktos kredito limito sumos (pagal susitarimą/gali būti taikomi skirtingi tarifai)
Sąskaitos atblokavimo mokestis 5,79 €
Mokestis už  lėšų pervedimą iš kortelės sąskaitos Banko paslaugų ir operacijų kainyne numatytas mokestis už pervedimą iš sąskaitos + 1% nuo pervedamos kredito limito sumos  
Palūkanos už panaudotą  kredito limitą   0%
įsipareigojimų nevykdymo  palūkanos 30%
Turite klausimų?
Skambinkite 1636