Noriu matyti šį puslapį pirmą
www.danskebank.lt - Garantijos ir laidavimai
Verslui Finansavimas Prekybos finansavimas Garantijos ir laidavimai
Garantijos ir laidavimai
Sumažinsite sandorio riziką užtikrindami savo prievolių partneriui įvykdymą – bankas įsipareigos sumokėti garantijos gavėjui tam tikrą pinigų sumą, jeigu garantijos pareiškėjas netinkamai vykdys savo įsipareigojimus.
Pagrindinės garantijų rūšys
  • Pasiūlymo garantija užtikrina konkurso organizatoriams, kad dalyviai konkurso pasiūlymo galiojimo laikotarpiu neatsiims savo pasiūlymo ar nekeis jo sąlygų, o konkurso laimėjimo atveju pasirašys sutartį;
  • Sutarties įvykdymo garantija užtikrina tinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą.
  • Avanso grąžinimo garantija užtikrina avansu pervestų lėšų grąžinimą, laiku neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų;
  • Mokėjimo garantija užtikrina mokėjimo įsipareigojimų įvykdymą;
  • Garantinio laikotarpio įsipareigojimo garantija užtikrina garantinio laikotarpio įsipareigojimų vykdymą;
  • Kredito grąžinimo garantija užtikrina kredito grąžinimą bei palūkanų sumokėjimą.
Įkainiai
  Mokestis eurais
Garantijos (laidavimo) suteikimas pagal susitarimą (0,5% nuo sumos ne mažiau 100.00 €)*
Pasiūlymo garantijos (laidavimo) suteikimas
Pagal susitarimą (0,5% nuo sumos ne mažiau 50.00 €)*
Kliento pateiktos garantijos (laidavimo) teksto rengimas ir derinimas; paklausimo ar informacijos apie garantijas parengimas kliento prašymu 30.00 €
Garantijos (laidavimo) sąlygų pakeitimas 30.00 €
Mokėjimas pagal garantiją (laidavimą) 0,1% nuo sumos (ne mažiau 150.00 €)
Pranešimas apie gautą garantiją (laidavimą) ar jos (jo) sąlygų pakeitimą 45.00 €
Reikalavimo mokėti pagal garantiją (laidavimą) perdavimas 58.00 €
Dokumentų siuntimas kurjeriniu paštu Lietuvoje 20.00€; Užsienyje 55.00€
*Jeigu garantija suteikiama nerezervuojant lėšų, papildomai už garantijos galiojimo laikotarpį imamos palūkanos pagal susitarimą
Turite klausimų?
Skambinkite 1636