Noriu matyti šį puslapį pirmą
www.danskebank.lt - Tetralog
Privati bankininkystė Taupymas ir investavimas Tetralog
„Tetralog“
Investavimo strategijų ir krepšelių kūrimui, įvertinimui, optimizavimui
 
„Tetralog“ įrankį sukūrėme pagal Nobelio premijos laureato sprendimą. Jūsų asmeninės investicijos bus optimizuojamos, remiantis vertybinių popierių praeities duomenimis ir jų tarpusavio ryšiais.
Įvertinsime Jūsų turimas investicijas arba naujai formuojamą investicijų krepšelį, o vertinimo rezultatus pateiksime lengvai suprantamais parametrais.
 
Iš karto galėsite įvertinti situaciją ir galimą optimizavimo potencialą, remiantis pagrindiniais grąžos, rizikos ir sudėties įverčiais.
Pateiksime Jums svarbiausią skaitinę investicijų vertinimo informaciją vienoje vietoje, kad galėtumėte ją lengvai palyginti ir analizuoti, matyti atskirų investicijų statistinę informaciją ir bendrą praeities investicijų krepšelių rezultatą.
Gaukite investicijų ateities prognozes ne tik pasirinktam investicijų krepšeliui, bet ir investavimo alternatyvoms ar pasirinktam lyginamajam indeksui, kaip pavyzdžiui S&P 500 (JAV akcijų indeksas). Vertinkite tikėtinos grąžos ir svyravimų prognozes skirtingiems trukmės laikotarpiams.
Matykite esamą situaciją ir palyginkite investavimo alternatyvas, kurios padėtų optimizuoti investicijas. Įvertinkite ir rinkitės tokius investicijų derinius, kurie leis efektyviau valdyti investicijų krepšelio grąžą ir riziką.
Investuodami Jūs prisiimate ir su investavimu susijusią riziką
 
Jūsų finansinių priemonių krepšelio įvertinimas apima rekomendacijas, kurių pagrindą sudaro tiktai istoriniai duomenys arba duomenys, nustatyti konsultanto arba banko. Tačiau nėra jokių garantijų dėl šios informacijos tikslumo, patikimumo ar išsamumo. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų, investicijos gali būti ir pelningos, ir nuostolingos. Todėl negalime garantuoti, kad neprarasite daugiau, nei nurodyta pagal šią prognozę, ar net visą investuotą sumą. Investicijas į užsienio rinkas veikia ir užsienio valiutos kurso pokyčiai, kas gali tiek teigiamai, tiek neigiamai lemti investicijų vertę. Taip pat nėra jokių garantijų, kad rinkos ar pavienės investicijos nereaguos kitaip, nei laukiama.
 
Visi jūsų finansinių priemonių krepšelio ateities pokyčių skaičiavimai atlikti neįtraukiant komisinius, mokesčius ar sandorių kaštus.
 
Pasiūlymai pakeisti Jūsų dabartinį finansinių priemonių krepšelį turi būti vertinami kaip banko pasiūlymas, paruoštas remiantis aukščiau minėtais skaičiavimais. Jūs galite naudoti šiuos pasiūlymus Jūsų investiciniams sprendimams, tačiau Jūs patys esate atsakingi ir prisiimate visą su investavimu susijusią riziką. Rekomendacija ir prognozė remiasi skaičiavimais, tačiau negalime garantuoti, kad kitos investicijos ar jų deriniai gali pasirodyti, esantys labiau naudingi.
 
Ši rekomendacija nenumato banko įsipareigojimo valdyti Jūsų finansinių priemonių portfelį, teikti periodines ataskaitas, teikti periodinę informaciją apie padidėjusią riziką ar ypatumus, paprastai nebūdingus anksčiau teiktoms paslaugoms, sandoriams ar finansinėms priemonėms, vykdyti banko nuožiūra pavedimus dėl Jūsų finansinių priemonių Jūsų vardu ir sąskaita. 
Turite klausimų?
Skambinkite 1636