Noriu matyti šį puslapį pirmą
www.danskebank.lt - Pensija
Privati bankininkystė Taupymas ir investavimas Pensija
„Danske“ Pensija
Gavus Lietuvos banko leidimus, 2016 m. liepos 15 d. 100 proc. UAB „Danske Capital investicijų valdymas“ akcijų buvo perleista UAB „Swedbank investicijų valdymas“. „Danske Capital investicijų valdymas“ tapo „Swedbank“ grupės dukterine bendrove kartu su valdomais II ir III pakopos „Danske“ pensijų fondais.
Ką reikia žinoti?
 
„Danske Bank A/S“ ir „Swedbank investicijų valdymas“, UAB pasirašė sutartį dėl Lietuvos pensijų fondų valdymo įmonės UAB „Danske Capital investicijų valdymas“ 100 proc. akcijų perleidimo. Lietuvos bankui paskelbus, kad šiam sandoriui neprieštarauja, akcijų perleidimas įvyko 2016 m. liepos 15 d.
Tai reiškia, kad „Danske Capital investicijų valdymas“ tampa „Swedbank“ grupės dukterine bendrove kartu su šiais II ir III pakopos „Danske“ pensijų fondais:  „Konservatyvaus valdymo Danske pensija”, “Danske pensija 50”, “Danske pensija 100”, „Danske pensija plius“.
 
Jums nereikia imtis jokių veiksmų
 • Nereikia persirašyti pensijų kaupimo sutarčių, jos ir toliau galios, o „SoDra“ į Jūsų pensijų sąskaitą ir toliau perves II pakopos pensijų įmokas.
 • Jūsų pensijų lėšos ir toliau bus investuojamos ir valdomos.
 •  Pensijų turtas yra atskirtas nuo valdymo įmonių turto ir saugomas depozitoriume, tad yra saugus. Visus šiuos pokyčius prižiūri Lietuvos bankas.
Pensijų kaupimo sąlygos išliks nepakitusios
 • Akcininko pasikeitimas Jums nieko nekainuos.
 • Turimų fondo vienetų skaičiui bei fondų vienetų vertėms tai įtakos nedarys.
 • Fondų keitimo, įmokų ir turto valdymo mokesčiai išliks nepakitę.
„Danske“ pensijų fondų rezultatai
 • Kasdien atnaujinamus fondų rezultatus matysite „Swedbank“ tinklalapyje.
 • „Danske eBanke“ pensijų fondų informacija prieinama nebebus.
Jei naudojatės „Swedbank“ interneto banku, kartą per mėnesį gausite „Swedbank“ interneto banko žinutę, kurioje pateikiama informacija apie Jūsų pensijų fondą, pensijų sąskaitoje esančius pensijų fondo vienetus ir jų vertę.
 • Nuo spalio 18 d.  galėsite stebėti savo „Danske“ pensijų sąskaitos informaciją realiu laiku „Swedbank“ interneto banke. Taip pat galėsite interneto banke keisti fondus bendrovės viduje.
Metiniai pensijų fondų pranešimai
 • Bus siunčiami paštu arba „Swedbank“ interneto banko žinute,  priklausomai nuo to, kokį informacijos gavimo būdą Jūs buvote pasirinkę sudarydami „Danske“ pensijų fondų sutartį.
 • Jei buvote pasirinkę pranešimų pateikimą el. paštu, nuo šiol pranešimus gausite „Swedbank“ interneto banke, o jei juo nesinaudojate – paprastu paštu.
 • Pranešimų gavimo būdą galite pasikeisti „Swedbank“ interneto banke arba atvykę į bet kurį Swedbank padalinį.
Tolimesni perkėlimo etapai
 • Po 3 mėnesių nuo visų pensijų dalyvių informavimo „Danske“ pensijų fondų valdymo įmone taps „Swedbank investicijų valdymas“, UAB.
 • 2017 m. I ketv. „Danske“ pensijų fondus planuojama sujungti su analogiškų investavimo strategijų „Swedbank investicijų valdymas“, UAB II pakopos pensijų fondais.
 • III pakopos pensijų fondas tęs veiklą, tik keisis pavadinimas.
Įmokų mokėjimas
 • II pakopos pensija. Kaupiant fonduose „Konservatyvaus valdymo Danske pensija”, „Danske pensija 50”, „Danske pensija 100” SoDra į Jūsų pensijų sąskaitą ir toliau perves II pakopos įmokas.
 • III pakopos pensija. Nuo 2016 m. rugpjūčio 24 d. įmokas reikės pervesti į kitą sąskaitą: LT737300010149015380. Jei įmokas mokate periodiniu mokėjimu, Jums reikės sudaryti naują periodinių mokėjimų sutartį, o ankstesnio mokėjimo sutartį nutraukti.  Jeigu įmokas už Jus moka kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, informuokite juos apie pasikeitimus.
Pensijų bendrovės keitimas
 
Klientai, pageidaujantys pakeisti pensijų fondų bendrovę, tai galės padaryti nemokamai iki 2016 m. spalio 18 d. Vėliau bus taikomas standartinis bendrovės keitimo mokestis – 0.05 proc. II pakopos pensijų fondams arba 0.5 proc. III pakopos pensijų fondui.
 
Kita svarbi informacija
 
Nuo 2016m. rugpjūčio 24 d.  keičiasi depozitoriumas (bankas, kuris saugo pensijų turtą, kad turtas būtų saugiai atskirtas nuo  pensijų valdymo įmonės turto) iš „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialas į „Swedbank“, AB. Dėl būsimo valdymo įmonės pasikeitimo, depozitoriumo keitimo pagal teisės aktų reikalavimus bus atnaujintos fondų keitimo taisyklės, o apie taisyklių pasikeitimus „Swedbank“ Jus informuos atskiru pranešimu.
Akcininko ir depozitoriumo pasikeitimas Jums nieko nekainuos, pensijų fondų lėšoms tai įtakos neturės, Jums nereikia imtis jokių veiksmų. Visą informaciją apie pensijų fondus, jų grąžą galėsite sekti www.swedbank.lt/sivpensija.
 
Turite klausimų?
 
Nuo šiol visais pensijų fondų klausimais Jus konsultuos „Swedbank“. Skambinkite trumpuoju „Swedbank“ tel. 1884 arba užsukite į artimiausią padalinį.
 
Norėdami keisti pensijų fondą, bendrovę ar pateikti dokumentus išmokoms, turėsite atvykti į „Swedbank“ padalinį.
 
Turite klausimų?
Skambinkite 1636