Noriu matyti šį puslapį pirmą
www.danskebank.lt - Aktyviam investavimui
Privati bankininkystė Taupymas ir investavimas Aktyviam investavimui
Aktyviam investavimui
„Danske Bank“ teikia šias finansų maklerio paslaugas:
Šalies rizikos priedo kreivė
Z spread graph

LRV obligacijų rinkos pajamingumas
Šalies rizikos priedas

Mėlyna kreivė (LRV obligacijų rinkos pajamingumas) parodo LR valstybės skolinimosi palūkanas skirtingiems periodams.
Žalia kreivė (šalies rizikos priedas) parodo, kokią kredito rizikos premiją šalis moka už savo išleidžiamas obligacijas.
 
Kaip pradėti
Sužinokite, kaip pradėti naudotis „Danske Bank“ paslaugomis norint aktyviai investuoti:
Žingsnis
Pavadinimas
Dalyvauja (atlieka)
Bankas
Klientas
1 Žingsnis
Atvykite į banko skyrių, kur galėsite pasirašyti investicinių paslaugų teikimo sutartį;
2 Žingsnis
Susipažinsite su investicinių paslaugų teikimo taisyklėmis ir tvarka, paslaugų teikimo įkainiais;
3 Žingsnis
Atidaroma operacijų su vertybiniais popieriais sąskaita;
4 Žingsnis
Nustatomas investavimo produktų ir paslaugų tinkamumas Jums, įvertinant Jūsų žinias ir patirtį investavimo srityje, finansinę padėtį bei investavimo tikslus;
5 Žingsnis
Suteikiamos reikalingos konsultacijos dėl investicijų į vertybinius popierius;
6 Žingsnis
Patariama, koks investavimo būdas Jums tinkamiausias;
7 Žingsnis
Tarpininkaujama perkant bei parduodant vertybinius popierius daugelyje pasaulio rinkų.
Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimas
 Danske Bank A/S Lietuvos filiale laikomi indėliai ir lėšos, skirtos finansinių priemonių pirkimui, yra apdrausti pagal Danijos Karalystės Indėlių ir investuotojų garantinio fondo įstatymą. Fondas apdraudžia nuo nuostolių, jei bankas būtų priverstinai likviduojamas.
MiFID
MiFID (angl. Markets in Financial Instruments Directive) – Europos Sąjungos direktyva dėl finansinių priemonių rinkų. Ji įsigaliojo nuo 2007 m. lapkričio 1 d. ir ja siekiama sukurti vienodesnes finansinių priemonių prekybos taisykles skirtingose šalyse.
 
Taisyklių pagrindą sudaro didesnės investuotojų apsaugos, didesnio skaidrumo ir vieningo reguliavimo režimo visose ES valstybėse narėse principai, todėl jos skatina tobulesnę finansinių paslaugų vieningąją rinką. Ši direktyva turi įtakos finansinių institucijų prekybai finansinėmis priemonėmis, įskaitant konsultavimo finansų klausimais ir produktų plėtros paslaugas, taip pat finansų maklerių ir turto valdymo veiklai bei yra vertinama kaip nedidelė vertybinių popierių biržų reforma.
Investuotojų kategorija
Nacionaliniai Teisės aktai
Investavimo rekomendacijos ir pavedimų vykdymas
Finansinių priemonių tinkamumo ir priimtinumo vertinimas
Informacija prieš investuojant
Įkainiai
Nuosavybės vertybinių popierių pirkimas/pardavimas
Obligacijų pirkimas/pardavimas
Investicinių fondų pirkimas/pardavimas/keitimas
Vertybinių popierių sąskaitos tvarkymas
Kitos paslaugos
Finansų rinkų apžvalgos
Senesnės apžvalgos
Turite klausimų?
Skambinkite 1636