Noriu matyti šį puslapį pirmą
www.danskebank.lt - Mokėjimo nurodymai
Privati bankininkystė Kasdienės paslaugos Sąskaita ir mokėjimai Mokėjimo nurodymai
Mokėjimo nurodymai
Mokėjimo nurodymai atliekami eurais į ES ir EEE šalis bei Šveicariją.
SEPA
Nuo 2016 metų sausio 1d. Lietuva prisijungė prie bendros mokėjimo eurais erdvės SEPA (angl. Single Euro Payments Area). Pradėjus galioti SEPA reikalavimams, mokėjimų eurais nebereikia skirstyti į vietinius ir tarptautinius, nes mokėjimai yra suvienodinti. Pagrindiniai SEPA projekto reikalavimai nustato naujus kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų eurais reikalavimus. Su pakeitimais susijusi informacija aktuali tiek įmonėms, tiek gyventojams.
Kurios valstybės priklauso SEPA erdvei?
Kokia yra praktinė SEPA nauda?
Kokia yra lietuviškų simbolių naudojimo tvarka?
Kaip atpažinti SEPA reikalavimus atitinkančias mokėjimo sąskaitas?
BIC kodas- ar yra naudojamas ir toliau?
Ar galima inicijuoti SEPA mokėjimą į šalį, nepriklausančią SEPA erdvei?
Kokie duomenys yra būtini nurodyti inicijuojant kredito pervedimą?
Pagrindiniai anksčiau vykdytų įprastų mokėjimų ir SEPA mokėjimų skirtumai:
Kokie pakeitimai įsigaliojo susiję su tiesioginio debeto paslauga nuo 2016 metų?
Kada atliekami mokėjimo nurodymai
Kada atliekami mokėjimo nurodymai eurais
Kada atliekami mokėjimo nurodymai užsienio valiuta į bet kurį Lietuvoje registruotą banką
Mokėjimo nurodymų atšaukimas
Mokėtojas gali pateikti bankui prašymą atšaukti mokėjimo nurodymą į Lietuvoje registruotą banką po to, kai nurodymas pateiktas bankui. Jeigu mokėjimo nurodymo lėšos:
  • nėra pervestos gavėjo bankui, bankas grąžina mokėtojui lėšų sumą bei mokesčius už mokėjimo nurodymo vykdymą;
  • yra pervestos gavėjo bankui, bankas klientui mokėjimo nurodymo lėšų sumą grąžina tik gavęs patvirtinimą apie nurodymo atšaukimą. Mokesčiai už nurodymo įvykdymą negrąžinami.
Prašymas atšaukti arba patikslinti mokėjimo nurodymą gali būti pateiktas klientų aptarnavimo skyriuose bei per „Danske eBanką“.
 
Optimalus mokėjimas
Optimalus mokėjimas
Greitai, saugiai ir patogiai surinkite mokėjimus iš savo klientų, turinčių sąskaitas „Danske Bank“.
 
Kokia nauda Jums ir Jūsų klientams?
• įskaitymas iš sąskaitų „Danske Bank“ jums nieko nekainuos;
• Jūsų verslo partneriams mokėjimai taps žymiai pigesni;
• lėšos į sąskaitas įplauks nedelsiant ne tik darbo dienomis, bet ir savaitgaliais;
• paslauga teikiama nemokamai.
 
Kodėl saugu?
Ši paslauga visiškai saugi, nes su kiekvienu gavėju „Danske Bank“ yra pasirašęs paslaugos „Optimalus mokėjimas“ teikimo sutartį.
Įkainiai
Vietiniai mokėjimo nurodymai eurais*
 

 
Elektroniniais kanalais (eBanku, mBanku) Banko padalinyje
Mokestis eurais Mokestis eurais
Mokėjimo nurodymas į savo sąskaitas „Danske Bank“
 
- mokėjimo nurodymas atliekamas tą pačią dieną, įskaitant Banko nedarbo dienas 
nemokamai  2,50 €
pervedimas į savo sąskaitas „Danske Bank“ iki 1,16 €
sumos nemokamai 
Mokėjimo nurodymas į kito kliento sąskaitą „Danske Bank“
 
- mokėjimo nurodymas atliekamas tą pačią dieną, įskaitant Banko nedarbo dienas
0,23 € 2,50 €
Paprastas mokėjimo nurodymas eurais į ES šalis bei Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją ir Šveicariją (būtinos sąlygos: gavėjo banko sąskaitos numeris nurodytas IBAN formatu,  gavėjo banko mokesčius sumoka gavėjas (SHA))
- jeigu mokėjimo nurodymas  į kitus LR registruotus bankus  pateiktas Banko darbo dieną iki 15.30 val. (Danske Bank elektroniniais kanalais (eBanku, mBanku) iki 16.00 val.), mokėjimo nurodymas atliekamas tą pačią dieną;
- jeigu mokėjimo nurodymas  į kitus LR registruotus bankus pateiktas Banko darbo dieną po 15.30 val. (Danske Bank elektroniniais kanalais (eBanku, mBanku) po 16.00 val.) arba Banko nedarbo dieną, mokėjimo nurodymas atliekamas artimiausią Banko darbo dieną;
- kiti mokėjimo nurodymai išsiunčiami per vieną Banko darbo dieną.
0,41 € 2,50 €
Lėšų pervedimas pagal inkasinį mokėjimo nurodymą, kai gavėjo sąskaita yra kitame  LR registruotame banke - papildomai klientui nurašomas Piniginių lėšų apribojimo informacinės sistemos palaikymo mokestis, mokamas Registų centro naudai 0,41 € Banko skyriuje šie nurodymai nepriimami
Lėšų pervedimas pagal inkasinį mokėjimo nurodymą, kai gavėjo sąskaita yra „Danske Bank“ - papildomai klientui nurašomas Piniginių lėšų apribojimo informacinės sistemos palaikymo mokestis, mokamas Registų centro naudai  0,23 € Banko skyriuje šie nurodymai nepriimami
Nuolatiniai mokėjimo nurodymai eurais į savo sąskaitas „Danske Bank“
 
- atliekami tą pačią darbo dieną, įskaitant Banko nedarbo dienas
nemokamai nemokamai
Nuolatiniai mokėjimo nurodymai į kito kliento sąskaitą „Danske Bank“ 
 
- atliekami tą pačią darbo dieną, įskaitant Banko nedarbo dienas (galioja nuo 2011 m. spalio 10 d.)
nemokamai nemokamai
Nuolatiniai mokėjimo nurodymai eurais į ES šalis bei Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją ir Šveicariją  (būtinos sąlygos: gavėjo banko sąskaitos numeris nurodytas IBAN formatu, gavėjo banko mokesčius sumoka gavėjas (SHA))
 
- galioja paprastų  mokėjimo nurodymų eurais į ES  šalis bei Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją ir Šveicariją priėmimo ir vykdymo terminai
0,41 € 0,41 €
Automatinio sąskaitos likučio papildymo/ mažinimo paslaugos sutarties sudarymo mokestis - nemokamai
Automatinio sąskaitos likučio papildymo paslaugos  mėnesinis aptarnavimo mokestis -             nemokamai
Automatinio sąskaitos likučio mažinimo paslaugos mėnesinis aptarnavimo mokestis** - nemokamai
Automatinio sąskaitos likučio papildymo paslaugos, susijusios su periodinio investavimo sandoriais, mėnesinis aptarnavimo mokestis** - nemokamai
Kitos paslaugos
Vietinio mokėjimo nurodymo atšaukimas 2,90 €  
Mokėjimo nurodymai užsienio valiuta Lietuvoje
Mokėjimo nurodymo suma nurašoma nuo kliento sąskaitos mokėjimo nurodymo pateikimo Bankui dieną.
Mokėjimo nurodymas į savo sąskaitas „Danske Bank“ 
 
- mokėjimo nurodymas atliekamas tą pačią dieną, įskaitant Banko nedarbo dienas
nemokamai 2,50 €
Mokėjimo nurodymas į kito kliento sąskaitą „Danske Bank“ 
 
- mokėjimo nurodymas atliekamas tą pačią dieną, įskaitant Banko nedarbo dienas
0,23 € 2,50 €
Mokėjimo nurodymas į kitus LR registruotus bankus -   jeigu mokėjimo nurodymas pateikiamas USD Banko darbo dieną iki 15.00 val., mokėjimo nurodymas išsiunčiamas tą pačią dieną;
 
-   jeigu mokėjimo nurodymas pateikiamas USD Banko darbo dieną iki 15.00 val., mokėjimo nurodymas išsiunčiamas tą pačią dieną;
 
-  jeigu mokėjimo nurodymas pateikiamas USD Banko darbo dieną po 15.00 val. arba Banko nedarbo dieną, mokėjimo nurodymas išsiunčiamas artimiausią Banko darbo dieną;
 
-  jeigu mokėjimo nurodymas pateikiamas kita valiuta Banko darbo dieną iki 12.00 val., mokėjimo nurodymas išsiunčiamas tą pačią dieną;
 
-  jeigu mokėjimo nurodymas pateikiamas kita valiuta Banko darbo dieną po 12.00 val. arba Banko nedarbo dieną, mokėjimo nurodymas išsiunčiamas artimiausią Banko darbo dieną.
Nemokamai (BEN), 
11,58 € (SHA, OUR)
Nemokamai (BEN),
14,48 € (SHA, OUR) 
Kitos paslaugos
Vietinio mokėjimo nurodymo užsienio valiuta Lietuvoje tikslinimas ir atšaukimas (kai gavėjo banko mokesčiai viršija banko nustatytą mokestį, klientas papildomai sumoka skirtumą) 14,48 €
* Mokėjimo nurodymo suma nurašoma nuo kliento sąskaitos mokėjimo nurodymo pateikimo Bankui dieną.
** Operacijos atliekamos taikant nuolatinių mokėjimų įkainius.
Turite klausimų?
Skambinkite 1636