Noriu matyti šį puslapį pirmą
www.danskebank.lt - Mokėjimo nurodymai
Privati bankininkystė Kasdienės paslaugos Sąskaita ir mokėjimai Mokėjimo nurodymai
Mokėjimo nurodymai
Mokėjimo nurodymai atliekami eurais į ES ir EEE šalis bei Šveicariją.
SEPA
Nuo 2016 metų sausio 1d. Lietuva prisijungė prie bendros mokėjimo eurais erdvės SEPA (angl. Single Euro Payments Area). Pradėjus galioti SEPA reikalavimams, mokėjimų eurais nebereikia skirstyti į vietinius ir tarptautinius, nes mokėjimai yra suvienodinti. Pagrindiniai SEPA projekto reikalavimai nustato naujus kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų eurais reikalavimus. Su pakeitimais susijusi informacija aktuali tiek įmonėms, tiek gyventojams.
Kurios valstybės priklauso SEPA erdvei?
Kokia yra praktinė SEPA nauda?
Kokia yra lietuviškų simbolių naudojimo tvarka?
Kaip atpažinti SEPA reikalavimus atitinkančias mokėjimo sąskaitas?
BIC kodas- ar yra naudojamas ir toliau?
Ar galima inicijuoti SEPA mokėjimą į šalį, nepriklausančią SEPA erdvei?
Kokie duomenys yra būtini nurodyti inicijuojant kredito pervedimą?
Pagrindiniai anksčiau vykdytų įprastų mokėjimų ir SEPA mokėjimų skirtumai:
Kokie pakeitimai įsigaliojo susiję su tiesioginio debeto paslauga nuo 2016 metų?
Kada atliekami mokėjimo nurodymai
Kada atliekami mokėjimo nurodymai eurais
Kada atliekami mokėjimo nurodymai užsienio valiuta į bet kurį Lietuvoje registruotą banką
Mokėjimo nurodymų atšaukimas
Mokėtojas gali pateikti bankui prašymą atšaukti mokėjimo nurodymą į Lietuvoje registruotą banką po to, kai nurodymas pateiktas bankui. Jeigu mokėjimo nurodymo lėšos:
  • nėra pervestos gavėjo bankui, bankas grąžina mokėtojui lėšų sumą bei mokesčius už mokėjimo nurodymo vykdymą;
  • yra pervestos gavėjo bankui, bankas klientui mokėjimo nurodymo lėšų sumą grąžina tik gavęs patvirtinimą apie nurodymo atšaukimą. Mokesčiai už nurodymo įvykdymą negrąžinami.
Prašymas atšaukti arba patikslinti mokėjimo nurodymą gali būti pateiktas klientų aptarnavimo skyriuose bei per „Danske eBanką“.
 
Įkainiai
Mokėjimai banko viduje

 
Elektroniniais kanalais (eBanku, mBanku) Banko padalinyje
Mokestis eurais Mokestis eurais
Mokėjimas banko viduje į savo sąskaitas
nemokamai  2,50 €
pervedimas į savo sąskaitas „Danske Bank“ iki 2,50 €
sumos - nemokamai 
Mokėjimas banko viduje į kito kliento sąskaitą
0,23 € 2,50 €
Mokėjimai banko viduje užsienio valiuta
Mokėjimas banko viduje į savo sąskaitas EEE valiuta* (išskyrus Eurus) nemokamai 2,50 €
Mokėjimas banko viduje į savo sąskaitas kita užsienio valiuta nemokamai 2,50 €
Mokėjimas banko viduje į kito kliento sąskaitas EEE valiuta* (išskyrus Eurus) 0,23 € 2,50 €
Mokėjimas banko viduje į kito kliento sąskaitas kita užsienio valiuta 0,23 € 2,50 €
EUR mokėjimai**
Vietinis mokėjimas 0,41 € 2,50 €
ES mokėjimai 0,41 € 2,50 €
Skubus vietinis mokėjimas 72,41 € 75,30 €
* EEE valiutos: BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HRK, HUF, ISK, NOK, PLN, RON, SEK
** mokėjimas eurais (EUR), jei Gavėjo MPT ir Mokėtojo MPT yra Europos ekonominėje erdvėje.
Turite klausimų?
Skambinkite 1636