Noriu matyti šį puslapį pirmą
www.danskebank.lt - Paslaugų įkainiai
Privati bankininkystė Kasdienės paslaugos Paslaugų įkainiai
Paslaugų įkainiai
Sąskaitų atidarymas ir tvarkymas
 
 Mokestis eurais
Banko sąskaitos atidarymas (netaikomas klientams, turintiems bent vieną sąskaitą banke ir įmonių, sudariusių darbo užmokesčio pervedimo sutartį, darbuotojams).  5 € (35 € nuo 2017.12.01)
Banko sąskaitos nerezidentams* atidarymas (netaikomas Danske Bank A/S grupės klientams ir įmonių, kurios pasirašė Darbo Užmokesčio pervedimo sutartį, darbuotojams). 150 
Sąlyginio deponavimo sąskaitos atidarymas nemokamai
Indėlio sąskaitos atidarymas nemokamai
Metų palūkanų norma už banko sąskaitos likutį Danske Bank A/S Lietuvos filiale  
Sąskaita eurais nemokamos
Sąskaita  AUD,  CAD, DKK, GBP, NOK, SEK valiuta nemokamos
Sąskaita kita užsienio valiuta nemokamos
Sąskaita USD valiuta nemokamos
Sąskaitų tvarkymas  
Mėnesinis banko sąskaitos tvarkymo mokestis**
0,29 €
Mėnesinis banko sąskaitos tvarkymo mokestis nerezidentams* (išskyrus Europos ekonominės zonos ir Šveicarijos piliečius) 0,29 €
Mėnesinis mokestis už uždarytų sąskaitų lėšų administravimą (taikomas nuo trečio mėnesio po sąskaitos uždarymo) nemokamos
Mėnesinis mokestis už uždarytų sąskaitų lėšų administravimą nerezidentams* (taikomas nuo trečio mėnesio po sąskaitos uždarymo) nemokamos
Sąskaitos išrašai 
Indėlio sąskaitos išrašas
nemokamai
Sąskaitos išrašo spausdinimas Banko padalinyje 
5 € (Einamojo ir praėjusio kalendorinio mėnesio sąskaitos išrašo ir/ ar Danske eBanko operacijų sąrašo pateikimas - nemokamai) už mėnesį
Sąskaitos išrašas Danske eBank nemokamai
Sąskaitos išrašas Danske mBankas nemokamai
Šifruoto išrašo siuntimas el.paštu pagal susitarimą
Sąskaitų ir kitų dokumentų siuntimas kliento pageidavimu
Paštu Lietuvoje
3,00 €
Paštu į užsienį
6,00 €
* Nerezidentai – tai fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys bei veikiantys kitose šalyse arba gyvenantys ir veikiantys Lietuvoje trumpiau nei vienerius metus. Užsienio konsulatai, studentai užsieniečiai laikomi nerezidentais nepaisant jų buvimo Lietuvoje laiko. 
**Jei mokesčio nurašymo metu sąskaitoje yra mažiau lėšų nei banko nustatyto mokesčio dydis, nurašomos visos sąskaitoje esančios lėšos, nepriklausomai nuo jų kiekio. Pastaba: mokestis netaikomas mokėjimo kortelių sąskaitoms.
Taupymo sąskaita
Taupymo sąskaitoje atliekamoms operacijoms taikomi standartiniai, viešai skelbiami, paslaugos atlikimo metu galiojantys Banko paslaugų įkainiai. 

Galioja nuo 2016.08.01
Paslauga
Įkainis
Mėnesinis taupymo sąskaitos aptarnavimo mokestis nemokamai
Metų palūkanų norma už taupymo sąskaitos likutį*
Nuo 15 000 EUR 1 mėn. EURIBOR (mėnesio vidutinė tarpbankinė palūkanų norma eurais)
Nuo 20 000 USD 1 mėn. USD Libor (mėnesio vidutinė tarpbankinė palūkanų norma JAV doleriais)
Premijos norma**
  3 mėn. 6 mėn. 12 mėn.
Minimalus likutis
skaičiuoti premijai
EUR 0.00 % 0.00 % 0.00 % 15 000
USD 0.20 % 0.30 % 0.00 % 20 000
 
* Metų palūkanų normos už taupymo sąskaitos likutį pakeitimai esamoms taupymo sąskaitos sutartims įsigalioja prasidėjus artimiausiam naujam premijos periodui
** Premijos norma – metinių palūkanų norma, pagal kurią Bankas skaičiuoja ir moka klientui premiją – papildomas palūkanas už taupymo sąskaitoje premijos periodo metu laikytas lėšas. Premijos periodas – trijų / šešerių / dvylikos mėnesių trukmės terminas, už kurį skaičiuojama Premija. Pasibaigus pirmajam premijos periodui prasideda antrasis premijos periodas ir t.t.
Premija už kiekvieną premijos periodo dieną skaičiuojama nuo mažiausio per tą premijos periodą taupymo sąskaitoje buvusio lėšų likučio, nustatyto po paskutinės tą dieną atliktos operacijos taupymo sąskaitoje, jeigu šis likutis nėra mažesnis nei taupymo sąskaitos įkainiuose nurodytas minimalus taupymo sąskaitos likutis, už kurį skaičiuojama Premija.
Jeigu taupymo sąskaitoje esančių lėšų likutis, nustatytas po paskutinės tą dieną atliktos operacijos taupymo sąskaitoje, bent vieną Premijos periodo dieną buvo mažesnis nei taupymo sąskaitos įkainiuose nurodytas minimalus taupymo sąskaitos likutis, už kurį skaičiuojama Premija, Bankas Premijos už tą Premijos periodą klientui nemoka. 
Indėliai
Palūkanos už terminuotuosius indėlius
Kaupiamieji indėliai
Mokėjimai
Vietiniai mokėjimo nurodymai
Tarptautiniai mokėjimo nurodymai*
Nuolatiniai mokėjimai
Kitos paslaugos susijusios su mokėjimais
E. sąskaitos gavimas ir apmokėjimas
Paslauga „Verslo grupės"
Lėšų įskaitymo į sąskaitas administravimas
  Mokestis eurais
Banko viduje mokėjimo administravimas nemokamai
ES mokėjimo administravimas nemokamai
Danske  grupės klientų mokėjimo tarp savo sąskaitų administravimas* nemokamai
Tarptautinio mokėjimo nurodymo Europos ekonominės erdvės šalių valiutomis mokėjimų administravimas 8,00 € 
Tarptautinio mokėjimo nurodymo kitomis valiutomis  mokėjimų administravimas 10,00 € 
Tarptautinio mokėjimo įskaitymo iš užsienio bankų administravimas (jei mokesčius moka mokėtojas (Banko klientui mokestis netaikomas)) 23,17 €
Tarptautinio mokėjimo eurais iš ES šalių įskaitymo  administravimas, kai nekorektiškas gavėjo IBAN (Banko klientui mokestis netaikomas, mokestis taikomas lėšų siuntėjui)  7.00 € (papildomas mokestis prie banko nustatyto įskaitymo iš užsienio bankų administravimo įkainio)
Lėšų įskaitymo į mokėjimo kortelių sąskaitas pagal pateiktą tarptautinį mokėjimo nurodymą administravimas (užsienio valiuta gautos lėšos konvertuojamos į eurus ir įskaitomos į mokėjimo kortelės sąskaitą) 2.90 € (papildomas mokestis prie banko nustatyto užsienio valiutos įskaitymo iš užsienio bankų administravimo įkainio)
 
Lėšų įskaitymas į sąskaitas iš kitų bankų vykdomas iki 17.00 val.
 
*Banko Mokėjimo paslauga, teikiama Verslo klientui, kuris priklauso Verslo klientų grupei, arba Klientui, kuris priklauso Klientų grupei, kai mokėjimas vykdomas į Grupės įmonę (MPT), kurioje Verslo klientų grupei priklausančio Verslo kliento vardu arba Klientų grupei priklausančio Kliento vardu atidaryta kita sąskaita. Verslo klientų grupei arba Klientų grupei priklausančių asmenų sąrašą Klientas nurodo Bankui pateiktame prašyme. 
 
Grynųjų pinigų operacijos
Grynųjų pinigų įnešimas į savo sąskaitą:* Mokestis eurais
Banknotų 0,15 % nuo sumos (ne mažiau nei 2.50 €)
Centų ir euro monetų kai suma viršija 2.90 EUR  4,5% nuo visos sumos (ne mažiau nei 2.50 €)
Nurodymas pervesti lėšas, įmokėjus grynuosius pinigus:
į kito kliento sąskaitą „Danske Bank“ Lietuvoje  2,50 €
paprastu pervedimu į gavėjo sąskaitą kituose Lietuvoje registruotuose bankuose 2,50 €
į  terminuotojo indėlio sąskaitą   nemokamai 
Grynųjų pinigų išmokėjimas
Iš banko sąskaitos  0,8% nuo sumos, ne mažiau kaip 2.50 €
Sąskaitos likutis eurais, kurio vertė neviršija 2,50 €, išmokamas nemokamai
Sąskaitos likutis užsienio valiuta, kurio vertė yra mažesnė negu mažiausios vertės tos užsienio valiutos banknoto nominalas: 
- konvertuotas į eurus išmokamas nemokamai;
- užsienio valiuta išmokamas nemokamai, jeigu klientas jį papildo iki sumos, atitinkančios mažiausios vertės tos užsienio valiutos banknoto nominalą
Terminuotojo indėlio išmokėjimas:
- Kai lėšos buvo įneštos į sąskaitą indėlio valiuta grynaisiais pinigais indėlio sandorio sudarymo dieną ir indėlis buvo išlaikytas visą sutartyje nurodytą terminą nemokamai
- Kitais atvejais  0,8% nuo sumos, ne mažiau kaip 2.50 €
Grynųjų pinigų užsakymas
Jeigu paimama pinigų suma viršija 14481 EUR arba ekvivalentas užsienio valiuta:  
- pinigus reikia užsakyti prieš 1 darbo dieną iki 14.00 val.; nemokamai
- pageidaujant pinigus paimti be išankstinio užsakymo tą pačią Banko darbo dieną 0,8% nuo sumos
Grynųjų pinigų išankstinio užsakymo anuliavimas  0,1% nuo sumos (ne daugiau 289.62 €)
Grynųjų pinigų nominalų keitimas į kitus nominalus
Centų ir euro monetų keitimas į banknotus   4,5% nuo visos sumos, kai suma viršija 1.45 €
Banknotų ir euro monetų keitimas į monetas (euro ir centų)  4,5% nuo visos sumos, kai suma viršija 5.79 €
Banknotų keitimas į kitų nominalų banknotus  1,0% nuo sumos, ne mažiau 0,14 €
Mokestis už valiutos pirkimo/pardavimo operaciją  1.50 €
 Banknotų tikrinimas, neatliekant kitų banko operacijų 0,03 € už kiekvieną banknotą
 Banknotų perskaičiavimas, neatliekant kitų banko operacijų 0,03 € už kiekvieną banknotą
*Mokestis netaikomas jeigu atliekant operaciją pateikiamas ir mokėjimo nurodymas, lygus arba ne mažesnis įneštų grynųjų pinigų sumai. Tuo atveju kai mokėjimo nurodymo suma mažesnė už įneštų grynųjų pinigų sumą, mokestis bus taikomas tik tai sumai, kuriai nėra pateiktas mokėjimo nurodymas.
Keisdami valiutą grynaisiais pinigais „Danske Bank“ skyriuje, turite pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą. Jeigu valiutos keitimo operacijos suma viršija 15 000 eurų, papildomai turi būti pateiktas Jūsų užpildytas ir pasirašytas Piniginių lėšų kilmės/panaudojimo paaiškinimo dokumentas.
Nuo 2017 m. gruodžio 1 d. bankas priims ir atliks operacijas tik su išrūšiuotomis pagal vertę monetomis bei centais. Neišrūšiuotos monetos ir centai bus nepriimami.
Mokėjimo kortelės
„Debit MasterCard“
„Debit MasterCard“ vaikams nuo 7 iki 14 metų
„Debit MasterCard“ jaunimui nuo 14 iki 18 metų
„MasterCard Standard“ be kelionių draudimo
„MasterCard Standard“ su kelionių draudimu
„MasterCard Gold“
„MasterCard Platinum“
Kredito kortelių kredito limitai
„Maestro“
„Maestro“ vaikams nuo 7 iki 14 metų
„Maestro“ jaunimui nuo 14 iki 18 metų
Danske eBankas
  Mokestis eurais
Prisijungimas nemokamai
Aptarnavimas nemokamai
Slaptažodžių generatoriaus išdavimas (banko padalinyje) 10,14 €
Slaptažodžių generatoriaus atblokavimas 2,00 €
Danske mBankas
  Mokestis eurais
Prisijungimas nemokamai
Aptarnavimas/ Atnaujinimas nemokamai
Danske SMS bankas
  Mokestis eurais
Prisijungimo mokestis nemokamai
Aptarnavimo mokestis nemokamai
Už kiekvieną atsakymo žinutę 0,09 €
Čekiai
  Mokestis eurais
Čekių inkasavimas (šis įkainis taikomas ir neapmokėto čekio grąžinimo atveju) 1% nuo sumos (ne mažiau 4.34 €, ne daugiau 86.89 €) + užsienio bankų mokesčiai, jeigu tokie yra 
Pensijų ir alimentų čekių inkasavimas nemokamai
Paskolos
Būsto paskolos
Vartojimo paskolos įkeičiant nekilnojamąjį turtą bei Paskolos komerciniams ir investiciniams tikslams
Vartojimo paskolos
Kredito kortelių kredito limitai
Investicinių paslaugų įkainiai
Nuosavybės vertybinių popierių pirkimas/pardavimas
Obligacijų pirkimas/pardavimas
Investicinių fondų pirkimas/pardavimas/keitimas
Vertybinių popierių sąskaitos tvarkymas
Kitos paslaugos
Kitos paslaugos
Kitos paslaugos (galioja ir UAB Danske Lizingo klientams)
Turite klausimų?
Skambinkite 1636