Noriu matyti šį puslapį pirmą
www.danskebank.lt - Perkėlimas
Perkėlimas
Visos „Danske Bank“ paslaugos
Susipažinkite su visomis „Danske Bank“ paslaugomis bei ką Jums reikia žinoti ar
ką Jums reikia padaryti.
Mažmeninės bankininkystės paslaugų perkėlimas užbaigtas sėkmingai

Birželio 3 d., penktadienį, 20 val. pradėtas „Danske Bank“ mažmeninės bankininkystės paslaugų perkėlimas į „Swedbank“ užbaigtas sėkmingai. Nuo birželio 6 d. 8 val. klientams bankininkystės paslaugas teikia „Swedbank“.

Dėl tolimesnio bankininkystės paslaugų teikimo kviečiame kreiptis į „Swedbank“ – apsilankyti banko padalinyje arba skambinti telefonu 1884.

Iki  rugpjūčio 5 d. imtinai, galite ribotai naudotis „Danske eBanku“, čia galėsite peržiūrėti perkeltų sąskaitų išrašus. Prisijungimui naudokite iki paslaugų perkėlimo turėtą prisijungimo informaciją bei saugumo priemones.
 
Dažnai užduodami klausimai
Ar keisis mano banko sąskaitos numeris?
Ką turiu informuoti apie pasikeitusį sąskaitos numerį?
Ar „Danske Bank“ toliau vykdys veiklą Lietuvoje?
Banko sąskaitos ir mokėjimai
Sąskaitos
Ką turite žinoti?
Ką turite padaryti?
Taupymo sąskaita
Ką turite žinoti?
Ką turite padaryti?
Mokėjimai
Ką turite žinoti?
Ką turite padaryti?
E. sąskaita
Ką turite žinoti?
Ką turite padaryti?
Nuolatiniai (periodiniai) mokėjimai
Ką turite žinoti?
Ką turite padaryti?
Mokėjimo kortelės
Debeto kortelės
Ką turite žinoti?
Ką turite padaryti?
Kredito kortelės
Ką turite žinoti?
Ką turite padaryti?
Kredito limitai mokėjimo kortelių sąskaitose
Ką turite žinoti?
Ką turite padaryti?
Kelionių draudimas su kredito kortele
Ką turite žinoti?
Ką turite padaryti?
Grynųjų pinigų išdavimas bankomatuose
Ką turite žinoti?
Ką turite padaryti?
Elektroninė ir mobilioji bankininkystė
„Danske eBankas“
Ką turite žinoti?
Ką turite padaryti?
„Danske mBankas“ ir „Danske SMS bankas“
Ką turite žinoti?
Ką turite padaryti?
Taupymas ir investavimas
Indėliai
Ką turite žinoti?
Ką turite padaryti?
Taupymo kortelės sutartis
Ką turite žinoti?
Ką turite padaryti?
Investavimas
Ką turite žinoti?
Ką turite padaryti?
Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimas
Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimas
Ką turite žinoti?
Ką turite padaryti?
Paskolos ir lizingas
Būsto, vartojimo ir kitos paskolos su nekilnojamojo turto įkeitimu
Ką turite žinoti?
Ką turite padaryti?
Vartojimo paskola be nekilnojamojo turto įkeitimo
Ką turite žinoti?
Ką turite padaryti?
Finansinis lizingas ir susietojo vartojimo kredito sutartys
Ką turite žinoti?
Ką turite padaryti?
Paslaugų sutarčių galiojimas
Sutarčių nutraukimas
Šis pranešimas kartu yra ir pranešimas apie Jūsų su „Danske Bank“ sudarytų ir žemiau nurodytų sutarčių nutraukimą. Pranešame, kad nuo 2016 m. birželio 3 d. 17:00 val. nutraukiamos žemiau esančioje lentelėje nurodytų „Danske Bank“ teikiamų paslaugų sutartys:
 
Nutraukiama paslauga
Nutraukiama sutartis
Taupymo kortelė
Banko sąskaitos sutarties specialioji dalis/ Susitarimas dėl „Taupymo kortelės“ paslaugos“
Elektroninė bankininkystė
Banko sąskaitos sutarties specialioji dalis/ „Danske eBankas“
Banko sąskaitos sutarties specialioji dalis/ „Danske SMS Bankas“
Nuolatiniai tarptautiniai mokėjimai
Nuolatinių tarptautinių mokėjimų sutartis
Periodinis investavimas į „Danske“ investicinius fondus
Periodinis pavedimas pirkti investicinių fondų vienetus
Ilgalaikiai pavedimai pirkti finansines priemones
Pavedimas pirkti finansines priemones su galiojimo data ilgiau nei viena diena
E. sąskaitos pateikimas ir automatinis apmokėjimas
Užsakymas gauti e. sąskaitas
E. sąskaitos automatinio mokėjimo sutartis
 
Sutarčių pakeitimas
Šis pranešimas kartu yra ir pranešimas apie Jūsų su „Danske Bank“ sudarytų ir žemiau nurodytų sutarčių pakeitimą. Pranešame, kad  nuo 2016 m. birželio 4 d. bus keičiami žemiau esančioje lentelėje nurodytų „Danske Bank“ teikiamų paslaugų dokumentai:
 
Paslaugos, kurių sąlygos keičiamos
Keičiami dokumentai
Keičiama į „Swedbank“ dokumentus
Banko sąskaita
Banko sąskaitos sutartis
Fizinio asmens banko sąskaitos sutartis
Taupymo sąskaita
Banko sąskaitos sutarties specialioji dalis Taupymo sąskaita
Fizinio asmens banko sąskaitos sutartis
Indėliai
Indėlių sutartys:
Terminuotas indėlis, kuriam nustatytas palūkanų mokėjimo periodiškumas „Termino pabaigoje“
Terminuotas indėlis su indėlio termino automatinio pratęsimo būdu „Nurodyta suma“
Terminuotas indėlis, kuriam nustatytas palūkanų mokėjimo periodiškumas „Kas mėnesį“
Terminuotas indėlis su sutarta palūkanų norma,  kuriam nustatytas palūkanų mokėjimo periodiškumas „Termino pabaigoje“
Terminuotas indėlis su sutarta palūkanų norma, kuriam nustatytas palūkanų mokėjimo periodiškumas „Kas mėnesį“
Kaupiamasis indėlis
Atvirasis indėlis
 
Terminuoto indėlio sutartis
Terminuoto – periodinio indėlio sutartis
Taupomojo indėlio sutartis
Mokėjimo paslaugos
Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos
Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos
Nuolatiniai (periodiniai) vietiniai pervedimai
Nuolatinių mokėjimų sutartis
Periodinio mokėjimo sutartis
Mokėjimo kortelės
Mokėjimo kortelių išdavimo ir tvarkymo sąlygos
Debeto mokėjimo kortelės sutartis
Lanksčių įmokų kredito kortelės sutartis
Fiksuotų įmokų kredito kortelės sutartis
Investicinės paslaugos, vertybinių popierių įsigijimas ir perleidimas
Investicinių paslaugų teikimo sutartis ir kiti investicinių paslaugų teikimą reglamentuojantys dokumentai.
„Swedbank“ Vertybinių popierių sąskaitos tvarkymo ir tarpininkavimo sutarties sąlygos: www.swedbank.lt/investavimodokumentai (toliau – VPS), taip pat bendrieji investicinių paslaugų teikimą „Swedbank“ reglamentuojantys dokumentai, kurie yra neatsiejama VPS dalis:
  • Klientų aptarnavimo ir paslaugų teikimo bendrosios sąlygos,
  • Paslaugų ir operacijų įkainiai, Vertybinių popierių saugojimo paslaugos aprašymas ir finansinių priemonių, dėl kurių „Swedbank“ teiks paslaugas pagal VPS ir su tokiomis finansinėmis priemonėmis susijusių „Swedbank“ produktų aprašymas,
  • „Swedbank“ klientų pavedimų dėl finansinių priemonių vykdymo politika,
  • „Swedbank“ interesų konfliktų vengimo politika. Visi dokumentai: www.swedbank.lt./Mifid
 
Detalią informaciją apie keičiamus dokumentus galima rasti -  www.swedbank.lt/dokumentai. Nuo 2016 m. birželio 4 d. bus taikomos „Swedbank“ klientų aptarnavimo ir paslaugų teikimo bendrosios sąlygos: www.swedbank.lt/bendrosiossalygos.
 
Jeigu nesutinkate su atliekamais sutarčių pakeitimais, Jūs turite teisę nutraukti su „Danske Bank“ sudarytas sutartis, dėl kurių pakeitimo nesutinkate. Jei iki planuojamų pakeitimų įsigaliojimo dienos Jūs raštu ar kitu keičiamoje sutartyje nurodytu būdu „Danske Bank“ nepranešite, kad su paslaugų teikimo sąlygų pakeitimais nesutinkate, bus laikoma, kad Jūs su paslaugų teikimo sąlygų pakeitimais sutinkate.  Jūs turite teisę nedelsdamas ir nemokėdamas jokio komisinio atlyginimo nutraukti keičiamą sutartį iki dienos, kurią bus pradėti taikyti pakeitimai.
 
Aukščiau minėtos sutartys bus nutrauktos ir/ arba pakeistos tik tokiu atveju, jeigu įvyks „Danske Bank“ vykdomo mažmeninės bankininkystės verslo dalies perleidimas „Swedbank“ arba „Swedbank lizingas“.  Įvykus mažmeninės bankininkystės verslo dalies perleidimui, „Swedbank“ arba „Swedbank lizingas“ Jus apie tai informuos asmeniškai.
 
Informacija apie asmens duomenų perdavimą
Informuojame, kad mažmeninės bankininkystės verslo dalies perleidimo tikslu „Danske Bank“ teikia „Swedbank“ arba „Swedbank lizingas“ Jūsų asmens duomenis, nurodytus Jūsų sutartyse su „Danske Bank“. Bus teikiama informacija apie Jums teikiamas finansines paslaugas, Jūsų įsipareigojimų vykdymą ir kita informacija, kurią „Danske Bank“ surinko apie Jus teikdamas Jums finansines paslaugas.
 
Primename, kad Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis. Šias teises galite įgyvendinti kreipdamiesi į „Danske Bank“, „Swedbank“ ar „Swedbank lizingas“ toliau nurodytais kontaktais.
 
Turite klausimų?
Skambinkite „Danske Bank“
Skambinkite „Swedbank“